Alholm

Alholm set fra øst spidsen

Alholm er en lille privatejet ø 4 km syd for Lynæs. Den ligger tæt på Hornsherred ved Kulhuse. Man kan vade over til den ved normal vandstand, hvor det vil gå til knæene eller skridtet på det dybeste. Der holder en del sæler til på vest spidsen, dog mest om vinteren. Der er en del fugle i træktiden, men ikke mange ynglefugle, da der desværre er ræve på øen. Lidt trækkende vadefugle kommer forbi, ellers skarver og ederfugle. Stormen Bodil var hård ved Alholm. Det lave vand mod nord beskyttede ikke øen, da der var ekstrem højvande samtidig med stormen. Det bevirkede, at der blev taget flere meter af øen på nordsiden, med det resultat at en lang række store fyrretræer væltede. Det ændrede desværre øens særprægede udseende.

Spættet Sæl ved Alholm
Alholm