Alholm

Spættet Sæl ved Alholm

Alholm er en lille privatejet ø 4 km syd for Lynæs. Den ligger tæt på Hornsherred ved Kulhuse. Man kan vade over til den ved normal vandstand, hvor det vil gå til knæene eller skridtet på det dybeste. Der holder en del sæler til på vestspidsen, dog mest om vinteren. Der er også en del fugle, dog ikke så mange ynglefugle, da der desværre er ræve på øen. Jeg så nogle hvalpe for et par år siden. Lidt trækkende vadefugle kommer der forbi, ellers skarver og ederfugle. Stormen Bodil var hård ved Alholm. Det lave vand mod nord beskyttede ikke øen, da der var ekstrem højvande samtidig med stormen. Det bevirkede, at der blev taget flere meter af øen på nordsiden, med det resultat at en lang række store fyrretræer væltede. Det ændrede desværre øens særprægede udseende.

Alholm